Giáo dục & Đào tạo

Print

Sinh viên vs Nghiên cứu sinh

Written by Le Tien Dung on .

Question: What is the main difference between being an “undergraduate student” and “doing research”?
Answer: It’s all about learning how to ask your own questions and not look for answers to someone else’s questions
The most serious hurdle to overcome: Stop acting like a “student”
Print

Cách lấy tài liệu tham khảo

Written by ukemomo on .

Để giúp các bạn sinh viên và nghiên cứu viên ở Việt nam có thể down-load được các bài báo trên các tạp chí quốc tế. Từ hôm nay một thành viên của trang www.cynosura.org sẽ hướng đẫn các bạn cách lấy các bài báo một cách dễ dàng bằng cách truy cập qua thư viện của một số trường đại học lớn.

Print

VNKR Alumni and the impacts of “Korea experience”

Written by Le Tien Dung on .

This mini survey was designed to collect information of the former Vietnamese students in South Korea during 2000 to 2007. The secondary objective was to evaluate the “impact of Korea experience” on Career Development of the Alumni by asking a self-evaluation question. Finally we ask if the alumnus is interested in participating in an Alum Club.
Print

Meaningful feedbacks from VNKR Alumni

Written by Le Tien Dung on .

VNKRRecently we had conducted a mini survey among the former Vietnamese studens in South Korea, among with their answers, we have got several interesting comments about the experience of our Alumni while studying in Korea. We hope you enjoy reading this messages.
Print

How to have a bad career as a graduate student

Written by Le Tien Dung on .

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ một vài bài viết của các GS người Mỹ hướng dẫn cho sinh viên là thế nào để thành công khi làm nghiên cứu sinh. Phần I chúng tôi xin giới thiệu về vấn đề "Làm thế nào để có một sự nghiệp tồi với một sinh viên sau đại học".