Print

Cách lấy tài liệu tham khảo

Written by ukemomo on .

Để giúp các bạn sinh viên và nghiên cứu viên ở Việt nam có thể down-load được các bài báo trên các tạp chí quốc tế. Từ hôm nay một thành viên của trang www.cynosura.org sẽ hướng đẫn các bạn cách lấy các bài báo một cách dễ dàng bằng cách truy cập qua thư viện của một số trường đại học lớn.

Nhằm tránh phát hiện vi phạm về bản quyền hay những thông tin nhạy cảm khác chúng tôi sẽ post các đường link dưới dạng TINYURL. Tinyurl là một đạng việt tắt của địa chỉ trang web,chúng ta có thể set được số bí mật cho đường link và tránh bi phát hiện khi search trên mang. Các bạn có thể tạo địa chỉ link ở trang web http://tinyrl.com/create.php

Một số nguyên tắc khi post bài hoặc download báo

  1. Tuyệt đối không copy link, I-D, va P.a.ss.wor.d sang các diễn đàn khác
  2. Không post link trực tiếp của các thư viên , tên tuy cập hay số bí mật để truy cập vào các trang web báo khoa hoc lên diễn đàn mà phải chuyển qua dạng Tinyurl hoặc dùng các biểu tượng (eg: ww*w.sc*ie*nc*.di*re*ct.*c*o*m. p-a-s-swo*rd, I**D hay P.r.o.x*y etc.)
  3. Các tên sử dụng và mã số bí mật sễ không tồn tại vĩnh viễn, có thể 1 tuần, một tháng hoặc vài tháng. Chúng tôi sẽ cố ngắng up-date khi các link bi die

Trang web dưới đây của một trường ĐH lớn ở Newzeland, rất nhiều tài liệu bổ ích hầu như tất các các ngành.

các bạn vào đường link sau:

http://tinyurl.com/379hcl (copy và dán vào thanh địa chỉ)

tên truy câp: 0*3*1**4*1**5*8**6

số bí mật: 7*2**1*0

(các bạn xóa hết các dấu sao đi nhé)Cool

Nếu link trên không còn hiệu lực thì bạn tìm trong diễn đàn để lấy thông tin cập nhật hơn.